Logo

Ansvarsfull omsorg

sätter alltid Dig som kund i centrum, tillsammans med Dina personliga önskemål och individuella behov anpassar vi vår insats och omsorg.

 

Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst eller personlig assistans en individ- och behovsanpassad omsorg.

Hos Ansvarsfull omsorg hittar du kompetens som sjuksköterska, mentalskötare och undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet.
Utöver svenska är det flera personer bland personalen som talar finska, persiska, kurdiska, arabiska, polska och engelska.

 

För att kunna erbjuda våra kunder en omsorg med bästa möjliga kvalité utgår vi alltid ifrån följande ledord i vårt vardagliga arbete.

 

Lyhördhet

Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål

 

Kontinuitet

Kontinuitet är ur alla perspektiv viktigt för att personer ska känna sig trygga. Har man omfattande vårdbehov och individualiserade insatser är det angeläget med kontinuitet i relationerna med vårdgivaren. Det finns ett värde i att så långt som möjligt begränsa antalet personer som vårdar var och en. Kontinuitet är av vikt även för dem som inte har omfattande vårdbehov.

 

Bemötande

Alla människors lika värde är grundläggande, rätten att vara medborgare på lika villkor ska erkännas fullt ut. Människor som möter vården och omsorgen ska bli respekterade och få ett värdigt bemötande och själva få bestämma över sina liv. I mötet med vård och omsorg ska alla människor bemötas som fullvärdiga medborgare med hänsyn tagen till deras livshistoria.

 

Vi vet att kunskap och personligt engagemang i kombination med lyhördhet inför varje enskild individ bidrar till en lång och framgångsrik relation mellan båda parter.

Ring

för att boka ett kostnadsfritt hembesök
Vi hjälper dig mer än gärna att välja rätt utförare. 08-502 505 86

 

Image

 

Lag Om Valfrihetssystem

(LOV) ger dig med beviljad hemtjänst fri valmöjlighet att själv bestämma vilket auktoriserat hemtjänstföretag du vill ha hjälp av i hemmet.