Logo

Personlig Assistans

Ansvarsfull omsorg bedriver LSS-verksamhet i hela Sverige med tillstånd från IVO. Målgruppen är vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18-65 år.

 

Mer om LSS

Lag om assistansersättning (LSS) togs fram 1994. Syftet var att underlätta vardagen för de som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Som funktionsnedsatt var man tidigare väldigt beroende av att anhöriga ställde upp för att man skulle klara den dagliga livsföringen.

 

De som hade behov av personlig assistans fick istället nöja sig med hemtjänst. Detta var en lösning som gav den funktionsnedsatte väldigt lite inflytande över sin livssituation. Brukaren kunde exempelvis inte själv bestämma vem som skulle utföra insatsen. Idag kan den som beviljas personlig assistans själv bestämma vilken hjälp han eller hon vill ha och hur hjälpen ska utformas.

 

Att få personlig assistans beviljad innebär en stor förändring för individen. Man får möjlighet att leva ett liv utifrån ens egna drömmar och behov.

Ring

för att boka ett kostnadsfritt hembesök
Vi hjälper dig mer än gärna att välja rätt utförare. 08-502 505 86

 

Image

 

Assitansformer

Vi skräddarsyr våra tjänster utefter dina individuella behov och önskemål.