Logo

Hemtjänst

Vi anser att alla ska ha rätt till ett självständigt och innhållsrikt liv, därför är det viktigt att du är med och utformar din egen omsorg.

mer info

Personlig Assistans

Syftet är att människor med funktionshinder ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv.

mer info

Ledsagning

Vi följer med dig på olika aktiviteter, allt från nöjen, sportaktiviteter till besök och umgänge med nära och kära.

mer info

Avlösarservice

Alla har behov att få avlastning och samla nya krafter inför morgondagen, då finns Ansvarsfull Omsorg där för dig.

mer info

Välkommen

ALla människor är lika värda!

Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. All vård och omsorg ska utformas i nära samverkan med den enskilde och dennes närstående för att optimalt förstärka möjligheter och förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt.

Nytt

1Oktober

Solna Stad

Nu är vi verksamma även i Solna kommun!

1April

Sollentuna kommun

Nu är vi verksamma även i Sollentuna kommun!

Översikt